x
Hana Vaníčková
Personální ředitelka a prokuristka ve společnosti TurboConsult s.r.o.