x

GFX | img | pro_verejnost_text.jpg

Ozvučený internetový portál

Ozvučený portál FriendlyVox představuje unikátní řešení zpřístupňující informační a komunikační služby bez nutnosti užití zraku.

FriendlyVox byl vytvořen s ohledem na specifické potřeby zrakově postižených osob, pro ovládání portálu tak stačí pouze klávesnice a všechny potřebné informace jsou předávány hlasovým výstupem. Nedílnou součástí FriendlyVox je nápověda, díky které portál snadno zvládnou i méně zkušení uživatelé.

Co FriendlyVox například umožní?

  • přístup k zpravodajským serverům a novinám
  • informace pro každý den (Wikipedie, předpověď počasí, jízdní řády ..)
  • komunikaci prostřednictvím e-mailu, Skype
  • sledování rádia či televize
  • osobní kancelář (dokumenty, kontakty, kalendář, překlady)
  • přístup k sociálním sítím (Youtube, Facebook…)
  • vyhledávání pomocí ozvučeného vyhledávače Google
  • propojení do obecného internetu pomocí ChromeVox
  • přístup na weby servisních organizací (TyfloCentra, Tyfloservis)

FriendlyVox lze provozovat na běžném počítači vybaveném webovým prohlížečem Google Chrome, do kterého si uživatel stáhne příslušný programový modul.

Nevidomí mohou používat portál i na počítači, který není ozvučený odečítačem. Jednoduchá úprava nastavení počítače zajistí, že ozvučené prostředí FriendlyVox lze vyvolat jediným povelem z klávesnice.

Uživatelům a zájemcům o FriendlyVox je k dispozici zákaznický servis, který lze kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, případně přímo z portálu prostřednictvím k tomu určené služby.

Síť regionální podpory

Nezbytným předpokladem úspěchu projektu je vytvoření sítě odborně zdatných a průběžně vzdělávaných konzultantů. Je totiž mimořádně důležité, aby se uživatel mohl obrátit na odborníka, který působí v jeho regionu, kterého zná a kterému důvěřuje. Klíčovými partnery projektu FriendlyVox jsou proto organizace jako TyfloCentrum, Tyfloservis či odbočky SONS, které poskytují komplexní služby zrakově postiženým. Vedle toho nabízí síť regionální podpory pracovní uplatnění i samostatně působícím odborníkům z řad zrakově postižených.

Školení uživatelů

Přestože si každý zájemce může zprovoznit ozvučený portál jednoduše sám, obvykle na to nelze spoléhat. Většina zrakově postižených se vyznačuje určitým stupněm rezistence či nedůvěry, pokud jde o novinky z oblasti IT, bariérou je i omezená možnost získávání informací. Nadační fond FriendlyVox proto průběžně realizuje skupinová školení pro potenciální uživatele v jednotlivých regionech. Kde je to možné, opíráme se opět o spolupráci se servisními organizacemi, které poskytují služby osobám se zrakovým znevýhodněním.