x

Internetové bankovnictví pro zrakově postižené

Internetové bankovnictví v Česku využívá zhruba 65% lidí, mezi nevidomými ovšem činí tento podíl sotva 5%.

Pro přístup k Internetu potřebuje nevidomý člověk počítač se speciálním odečítacím softwarem. Takový počítač stojí okolo 100 tis. Kč, současně ovšem existuje zákonný nárok na státní příspěvek ve výši 90% z ceny pro všechny, kteří splní kritérium zdravotního stavu. Přesto tento příspěvek získalo za posledních 5 let v celé České republice pouze 1959 osob.

Hlavní příčinou této paradoxní situace je, že pracovat s počítačem bez zrakové kontroly, pouze za pomoci klasických odečítacích programů, je složité. Kvůli tomu dnes mnoho lidí po ztrátě zraku na používání počítače rezignuje, případně si jej sice pořídí, ale nepodaří se jim zvládnout všechny aplikace, které potřebují. V průzkumu, který provedl Nadační fond FriendlyVox mezi 200 uživateli ozvučených počítačů ve 3 krajích, potvrdilo používání internetového bankovnictví pouze 20% respondentů.

Řešení nabízí FriendlyVox. Zkušenosti s technologiemi a postupy, které jsme vyvinuli a použili pro portál FriendlyVox, nás opravňují k závěru, že dokážeme zpřístupnit prakticky libovolnou webovou stránku, resp. aplikaci širokému okruhu zrakově postižených, včetně seniorů a osob, které postupně přicházejí o zrak v pozdějším věku. To platí i pro aplikace internetového bankovnictví. Díky jedinečné kombinaci know-how z oblasti bankovního software a asistivních technologií zaručujeme řešení, které v plné míře zohlední specifické nároky znevýhodněných uživatelů, a současně vyhovuje bankovním standardům v oblasti kvality a bezpečnosti.