x
Vladimír Jareš<br> (předseda správní rady)
Zakladatel a jednatel společnosti TurboConsult s.r.o. Díky příběhu svého nevidomého syna má dlouholeté zkušenosti s problematikou zrakově postižených.