x
Robert Štěrba<br> (místopředseda správní rady)
Manažer s mnoholetými zkušenostmi, nadšený propagátor asistivních technologií a jedna z klíčových postav projektu FriendlyVox.