x
Vladimír Jareš<br> (předseda správní rady)
Zakladatel a jednatel společnosti TurboConsult s.r.o. Díky příběhu svého nevidomého syna má dlouholeté zkušenosti s problematikou zrakově postižených.
Robert Štěrba<br> (místopředseda správní rady)
Manažer s mnoholetými zkušenostmi, nadšený propagátor asistivních technologií a jedna z klíčových postav projektu FriendlyVox.
Hana Vaníčková
Personální ředitelka a prokuristka ve společnosti TurboConsult s.r.o.
Josef Konečný
Nevidomý konzultant pro odstraňování architektonických bariér, externí spolupracovník Tyflocentrum Brno o.p.s.
Radek Pavlíček
Pracovník střediska Teiresiás na Masarykově univerzitě. Přední odborník na přístupnost webu pro zrakově postižené, mj. autor metodiky Blind Friendly Web a spoluautor českých Pravidel přístupného webu.