x

Rozvoj informačních technologií ve spojení s rozšiřováním dostupnosti Internetu přináší zcela nové možnosti využitelné v oblasti rehabilitace a společenské integrace zrakově znevýhodněných osob. Výhody těchto technologií ale nejsou ve stejné míře dostupné všem, kteří je potřebují. V současné době využívají zrakově postižení Internet výrazně méně než obecná populace, v případě pokročilých služeb jako sociální sítě nebo internetové bankovnictví dokonce řádově méně. Jednoznačnou příčinou nízké míry využívání Internetu mezi zrakově postiženými je složitost dostupných řešení. Proto se projekt FriendlyVox zaměřuje na zpřístupnění internetových služeb v kvalitě, která umožní využívat tyto služby většině zrakově postižených bez ohledu na jejich zdraví, věk, vzdělání, technické dovedností či ekonomické možnosti. Cílem projektu FriendlyVox je přiblížit využívání Internetu zrakově postiženými na úroveň vidící populace, a to jak z hlediska podílu zapojených osob, tak rozsahu využívaných služeb.

Vznik Nadačního fondu FriendlyVox byl inspirován osobní zkušeností zakladatele, Vladimíra Jareše, se světem nevidomých. Jeho cílem je reagovat na neřešené problémy v této oblasti a nabídnout možné cesty k nápravě.

Oficiálním účelem, pro který byl Nadační fond zřízen, je podpora níže uvedených aktivit v oblasti rehabilitace a sociální integrace osob se zrakovým a jiným zdravotním znevýhodněním:

  • vývoj, šíření a propagace asistivních technologií
  • vzdělávání a tvorba metodických, studijních a analytických materiálů v oblasti asistivních technologií
  • asistence a provoz asistivních technologií
  • mezioborová spolupráce v ziskovém i neziskovém sektoru v oblasti vývoje, šíření a propagace asistivních technologií
  • vytváření vstřícných legislativních podmínek pro tvorbu, šíření a propagaci asistivních technologií

Poskytnout finanční či jiný příspěvek nadačnímu fondu může každý, kdo chce napomoci tomu, aby zrakově postižení v České republice mohli používat Internet stejně samozřejmě jako jejich vidící spoluobčané.

Správní rada

Vladimír Jareš<br> (předseda správní rady)
Zakladatel a jednatel společnosti TurboConsult s.r.o. Díky příběhu svého nevidomého syna má dlouholeté zkušenosti s problematikou zrakově postižených.
Robert Štěrba<br> (místopředseda správní rady)
Manažer s mnoholetými zkušenostmi, nadšený propagátor asistivních technologií a jedna z klíčových postav projektu FriendlyVox.
Hana Vaníčková
Personální ředitelka a prokuristka ve společnosti TurboConsult s.r.o.
Josef Konečný
Nevidomý konzultant pro odstraňování architektonických bariér, externí spolupracovník Tyflocentrum Brno o.p.s.
Radek Pavlíček
Pracovník střediska Teiresiás na Masarykově univerzitě. Přední odborník na přístupnost webu pro zrakově postižené, mj. autor metodiky Blind Friendly Web a spoluautor českých Pravidel přístupného webu.