x
TyfloCentum Pardubice v knihovně
11.02.2019
V Pardubicích se chystají na návštěvu místní knihovny, kde je pro osoby se zrakovým postižením připraven počítač ozvučený FriendlyVoxem. Podobnou návštěvu už mají za sebou v Blansku, Brně, Hradci Králové i jinde členové SONS. Spolupráce mezi knihovnami a slepeckými organizacemi je příkladná. Jsme moc rádi, že projekt FriendlyVox pro knihovny krásně žije vlastním životem…!