Školení uživatelů

Přestože si každý zájemce může zprovoznit ozvučený portál jednoduše sám, obvykle na to nelze spoléhat. Většina zrakově postižených se vyznačuje určitým stupněm rezistence či nedůvěry, pokud jde o novinky z oblasti IT, bariérou je i omezená možnost získávání informací. Nadační fond FriendlyVox proto průběžně realizuje skupinová školení pro potenciální uživatele v jednotlivých regionech. Kde je to možné, opíráme se opět o spolupráci se servisními organizacemi, které poskytují služby osobám se zrakovým znevýhodněním.

Hlavní partner

Logo Nadace Agrofert

Spolupracující partneři

Chci být
dárce
Chci být
partner
Chci odebírat
novinky