Síť regionální podpory

Nezbytným předpokladem úspěchu projektu je vytvoření sítě odborně zdatných a průběžně vzdělávaných konzultantů. Je totiž mimořádně důležité, aby se uživatel mohl obrátit na odborníka, který působí v jeho regionu, kterého zná a kterému důvěřuje. Klíčovými partnery projektu FriendlyVox jsou proto organizace jako TyfloCentrum, Tyfloservis či odbočky SONS, které poskytují komplexní služby zrakově postiženým. Vedle toho nabízí síť regionální podpory pracovní uplatnění i samostatně působícím odborníkům z řad zrakově postižených.

Hlavní partner

Logo Nadace Agrofert

Spolupracující partneři

Chci být
dárce
Chci být
partner
Chci odebírat
novinky