O projektu

Rozvoj informačních technologií ve spojení s rozšiřováním Internetu přináší zcela nové možnosti v oblasti rehabilitace a společenské integrace zrakově znevýhodněných osob.

Vzhledem ke složitosti existujících řešení ale zrakově postižení využívají Internet výrazně méně než vidící populace, v případě pokročilých služeb jako sociální sítě nebo internetové bankovnictví dokonce řádově méně.

Proto vznikl projekt FriendlyVox zaměřený na jednoduché zpřístupnění nejrozšířenějších internetových služeb. Projekt je určen všem zrakově postiženým, kteří mají zájem pracovat s počítačem, bez ohledu na jejich věk, vzdělání, zdravotní stav, technické dovednosti či ekonomické možnosti.

Cílem projektu FriendlyVox je přiblížit využívání Internetu mezi zrakově postiženými na úroveň vidící populace, a to jak z hlediska podílu zapojených osob, tak rozsahu využívaných služeb.

Hlavní partner

Logo Nadace Agrofert

Spolupracující partneři

Chci být
dárce
Chci být
partner
Chci odebírat
novinky